FRISS HÍREK
Zárókonferencia 2015.01.29-én
2015.02.26
2015.01.29-én megrendezésre került a “Külvárosi áldozatsegítés” projekt zárókonferenciája....

Tanulmányok
2015.01.28

Elkészültek tanulmányaink....

Tekintse meg filmjeinket!
2014.11.17

Letölthető szórólapok a 4 fő témánkban
2014.10.24

A Külvárosi Áldozatsegítő projekthez tartozó preventív szórólapok ide kattintva érhetőek el...

Kérjük, segítse munkánkat anonim kérdőívünk kitöltésével!
2014.06.11
A Külvárosi Áldozatsegítő projekthez tartozó kérdőív ide kattintva érhető el és küldhető tovább számunkra ...

Nyitókonferencia 2014. június 5-én.
2014.06.05
2014.06.05-én megrendezésre kerül a „Külvárosi áldozatsegítés” című pályázat nyitó konferenciája.
A konferencián ismertetjük a projekt célkitűzéseit és programját...

TELEFONSZOLGÁLAT

Telefonszolgálatunk mintegy első lépcsőként lehetőséget biztosít a veszélyeztetett, vagy már áldozattá vált emberek számára, hogy megtegyék az első lépést helyreállásuk érdekében, azaz aktív segítségkérőkké váljanak. A telefonon keresztül megvalósuló segítő beszélgetés nagy előnye, hogy a traumájukat nagy valószínűséggel szégyellő áldozatok először egyfajta védett, „arctalan” helyzetben vállalhassák fel, hogy megosztják egy másik személlyel élményeiket és érzéseiket.
A telefonos szolgálat első célja természetesen, hogy a hívó felet pontosan tájékoztassa a konkrét támogatási szolgáltatásokról, elérhetőségekről, de második körben, a megfelelően elfogadó, tisztelő, empatikus kontaktus kialakításával, azonnali mentális segítséget képes nyújtani.

Sokéves statisztikailag is feldolgozott tapasztalataink azt mutatják, hogy egy-egy ilyen beszélgetés alkalmas arra, hogy megakadályozzon egy válsághelyzetre adott kóros, destruktív válaszreakciót, illetve, hogy további céltudatos segítségkérésre, problémakezelésre motiválja a telefonálót. (pl. Nemzetközi szinten kimutatott, hogy egy-egy ilyen beszélgetés nagyon sok suicid késztetéssel telefonáló embernél vezetett oda, hogy elvetette az öngyilkosságot, mint a krízishelyzet megoldási alternatíváját és a kommunikáció során döntést hozott amellett, hogy személyesen is felkeres egy megfelelő segítő szakembert.) Telefonszolgálatunk évek óta szoros együttműködésben dolgozik más gyülekezeti szolgálatokkal, így a segítségkérőket egyenesen a megfelelő szolgálathoz tudják továbbítani, amennyiben nem egyszeri segítő beszélgetésre, hanem esetkezelésre van szükség. (Pl. Pásztori szolgálat; Balzsamolaj Imacsoport, HISZ Szeretetszolgálat, Tanácsadó szakszolgálat)

www.vidamvasarnap.hu   vidamvasarnap@hit.hu

Telefon: +36 1 4322 777 SMS: +36 30 344 4388

 

PÁSZTORI SZOLGÁLAT

Pásztori szolgálatunk egyéni, illetve pár, család felé megvalósuló teológiai nézőpontú tanácsadás. Hatalmas ereje és értéke, hogy egyértelmű, stabil értékrend alapján és mentén történik a problémamegoldó konzultáció. A biztosan álló bibliai értékrend, etika alapján történő problémafeltárás alkalmas arra, hogy alapot és megbízható kapaszkodót adjon a tarumatúlélő számára ahhoz, hogy újraépítse magát és képessé váljon az áldozati életforma elhagyására, a későbbi áldozattá-válás tudatos, aktív elkerülésére. A pásztori tanácsadás alkalmas „terep” arra is, hogy a traumatikus kapcsolatban bántalmazó szerepben lévő személy számára is útmutatást adjon a destruktív működésmód, magatartás felszámolásához. A pásztori szerep ugyanakkor nem csupán bizalmat vált ki a tanácskérőkből, de tekintélytiszteletet is. A pásztori tanácsadásban - éppen a fentiek okán - sokkal jobb hatásfokkal, eredményesebben lehet az áldozatot és a bántalmazót (pl. házaspárok esetében) együtt „kezelni”! A pásztori szolgálat alkalmazkodik a meglévő gyülekezeti rendjéhez, amely állandó ügyeletet, illetve személyes egyeztetéssel történő egyéni tanácsadási alkalmak rugalmas szervezésével működik.
A szolgálatot 30 lelkész látja el 3 diszpécser segítségével. A gyülekezet székhelyén lévő lelkészi hivatal 2 külön erre a célra berendezett szolgálati helységében. Évente átlagosan 1500-2000 egyéni és/vagy családi kezelés, konzultáció történik a szolgálat keretében, napi 10-15 megkeresés a jellemző
.

www.hit.hu   hit@hit.hu  Központi telefonszám: 06-1-432-2700


TANÁCSADÓ SZAKSZOLGÁLAT


A Szakszolgálat képzett és gyakorlott szakemberei biztosítják. A klasszikus egyéni tanácsadás és terápia a résztvevő szakemberek széles körű szakmai módszertana szerint zajlik, szükség esetén érzékenyen együttműködve a pásztori szolgálattal, illetve a szociális gondozással. A pszichológiai esetkezelést folytató szakemberek  felmérik és szenzitív módon alakítják ki a konkrét eset – konkrét kliens igényei-szükségei alapján a terápiás tervet. Optimális esetben a segítségkérő számára ők az első lépés (vagy a telefonos szolgálat utáni második lépcső), és az anamnézis felállítása után kezdeményezik a további segítők bevonását (pl. a szociális gondozást, a pásztori szolgálatot, illetve a szükség esetén külső partnereket: egészségügyet, rendőrséget, drogambulanciát..stb.). Ha a problémahelyzet megkívánja közös esetkezelést indít el a tanácsadó, amely során kerekasztal-megbeszélésen készítik el közösen az egyéni támogatási tervet.

Az egyéni tanácsadást, terápiát végző Józan Élet Egészség-, Család-, és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület által működtetett Életvezetési Tanácsadó   Iroda és Lelkisegély Szolgálat (amely 1991 óta működik) egyéni, személyes egyeztetés útján szervezi a tanácsadási alkalmakat, terápiás üléseket. A Szolgálat ügyeletet tart a hét több napján, és működtet egy olyan segélytelefont, ahol a segítségkérő üzenetet hagyhat, és 24 órán belül visszahívást kap.

A Tanácsadói segélytelefon száma: 06-30-442-2712


„HISZ” - SZERETETSZOLGÁLAT

A hagyományos szociális munka konkrét anyagi, életviteli-életvezetési, gyakorlati támogatást nyújt, azzal a céllal, hogy a segítségkérők, traumatúlélők kialakíthassanak egy új, áldozati szereptől, traumahelyzettől teljesen elválasztott élethelyzetet, életmódot. A HISZ Szeretetszolgálat krízis-segélyirodát működtet, amelynek keretében a tanácsadáson kívül 12 segélyezési forma, segélytípus érhető el a rászorulók számára. A szeretetszolgálat   - hasonlóképpen a tanácsadó szolgálathoz- a segítségkérés első lépéseként részletesen felméri a segítségkérő helyzetét és egyéni szükségei szerint alakítja ki a segélyezési – gondozási profilt, bevonva adott esetben a többi szolgálatot. A szeretetszolgálat adott esetben házi gondozást is biztosít, illetve szociális témákban jogsegélyt.

Bűntények áldozatainak esetében a gyülekezet szolgálatai  külső partnerként tájékoztatni tudják az illetékes rendőrséget, hatóságot, illetve segítő partnerként elkísérik a klienst a megfelelő hivatalba. Ugyanúgy, ahogy adott esetben a segítők elkísérik a klienst a megfelelő egészségügyi intézménybe, szakambulanciára. A szolgálat személyesen felkereshető a központi segélyirodájában heti 2 ügyeleti napon, illetve telefonon és e-mailen kérhető tőlük segítség. Minden esetben egyéni esetkezelést folytatnak a szeretetszolgálat szociális munkás szakemberei, a segítségkérő speciális, egyéni szükségeit figyelembe véve.

hisz.hit.hu    hisz@hit.hu   Levélcím:  1327 Bp . Pf 31.

Központi Iroda telefonszáma:06 1 379 3032

 

JÁTSZÓTÉRI PROGRAM - UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA FIATALOKKAL

Az áldozatsegítés területén kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a potenciális áldozatokat, vagy az áldozatválásban veszélyeztetett csoportokat, személyeket tipikus élethelyzeteikben, „nyílt terepen” érjük el. A tapasztalat azt mutatja, hogy a deviáns életvitelt folytató fiatalok különösen szkeptikusak, elutasítók a segítő intézményekkel szemben, ezért őket rendkívül nehezen lehet “bevonzani” szervezett programokra. Ugyanakkor a fiatal korosztályok életmódjára kiemelten jellemző az, hogy sajátos közösségi tereket hoznak létre akár spontán módon is, azaz gyakorta az „utcát” használják arra, hogy csoportidentitásukat megéljék. Éppen ezért számítottunk arra, hogy a korosztálynak megfelelő önkéntes segítők asszisztenciájával könnyen elérhetjük őket, oldottan, nyitottan bekapcsolhatjuk őket egy-egy segítő beszélgetésbe.

Helyszínül elsősorban olyan parkokat, tereket választottunk, ahol rendszeresen megfordulnak fiatal társaságok, baráti csoportok, ahol már egyfajta „tradíciója” van a fiatalok közösségi életének. Az egyik ilyen „kísérleti” helyszínként a Deák tér - Erzsébet tér környékét, a volt „Gödör” vonzáskörzetét választottuk. Itt a fiatalok már önmaguk változatos szabadidős tevélkenységeket gyakorolnak (sportok, zenélés, társas játékok).

A klasszikus ifjúságvédelmi szociális munka feladata az, hogy felismerje a csellengő fiatalokat, akik deviáns bandákba szerveződve folytatnak destruktív tevékenységeket (pl. droghasználat, garázdaság, agresszív szórakozási formák, mobbing, kriminális cselekmények) és elősegítse a fiatalok kulturális normáknak megfelelő szociális viselkedését, a társadalomba való reintegrációját. Mindezek érdekében rendszerint preventív, felvilágosító információs szolgáltatásokat nyújt, kulturált szabadidős programokat szervez, illetve pozitív életvezetési készségeket fejleszt.

A projekt keretében mi a segítő szolgáltatásainkról való közvetlen informálást, illetve az értékközvetítő, személyiségfejlesztő fókuszú segítő beszélgetést kívántuk az utcai programunkban megvalósítani.

A kapcsolatteremtés és a szemléletformáló beszélgetések alapvető metodikai keretét egy társadalomkutatási jellegű filmes interjúsorozat elkészítése adja.
A dokumentumfilmes technikai és dramaturgiai elemek alkalmazása kiváló lehetőséget, helyzetet teremthet arra, hogy a megszólított „interjú - riportalanyok” irányított  beszélgetéseken vegyenek részt, vállalva a véleményüket, arcukat.

A havi 3 alkalommal történő utcai alkalom „forgatókönyvét” mindig valamilyen aktuálisan fontos kérdés, probléma, történés köré alakítjuk. (pl. aktuális ünnepek hatása, jelentéstartalma: húsvét, pünkösd, karácsony... stb.; életúttervezés, jövő perspektívák, világnézet...)